Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej "Młodzież zapobiega pożarom" ma na celu popularyzowanie przepisów i kształtowanie umiejętności w zakresie ochrony ludności, ekologii, ratownictwa i ochrony przeciwpożarowej. W szczególności służy popularyzowaniu wśród dzieci i młodzieży znajomości przepisów pożarowych, zasad postępowania na wypadek pożaru, praktycznych umiejętności posługiwania sie podręcznym sprzętem gaśniczym, wiedzy na temat techniki pożarniczej, organizacji ochrony pożarowej oraz historii i tradycji ruchu strażackiego. 

Sukcesy Gimnazjum im. Jana Pawła II w Miączynie


 2014


 Sebastian Swaczyna - 5 miejsce w powiecie zamojskim

Sebastian Swaczyna

 


2013


 Agata Bura - 5 miejsce w powiecie zamojskim


2012


  Maciej Wołoszyn - II miejsce w powiecie zamojskim

 Maciej Wołoszyn


2011


Karol Malec - II miejsce w powiecie zamojskim

Karol Malec