Centralna komisja egzaminacyjna co rok publikuje trzyletnie wskaźniki egzaminacyjne dla gimnazjów, czyli Edukacyjną Wartość Dodaną (EWD).

Jak podaje słowniczek oświatowy: "Edukacyjną wartość dodaną można zdefiniować jako przyrost wiedzy w wyniku danego procesu edukacyjnego ... Jest miarą postępów uczniów w określonym okresie badawczym... rozumiemy ją (EWD) jako przeciętną wzrostu umiejętności i wiedzy uczniów do niej uczęszczających w danym okresie czasu".

Jak prezentuje sie Gimnazjum im. Jana Pawła II w Miączynie w tym raporcie, można zobaczyć na poniższych wykresach.

Wniosek ogólny, na podstawie wyników z kilku ostatnich lat jest taki, że Gimnazjum im. Jana Pawła II w Miączynie jest szkołą wspierającą ucznia. Nasze gimnazjum osiaga wysoką efektywność nauczania (pomimo średnich wyników, nasi uczniowie przez trzy lata nauki odnotowują liczący sie postęp w porównaniu z wynikami ze szkoły podstawowej).

Jak odczytywać wykres?

szkoła sukcesu - szkołaosiąga wysokie wyniki, a uzniowie odnotowują liczący sie postęp w porównaniu ze sprawdzianem po szkole podstawowej;

szkoła niewykorzystanych możliwości - szkoła osiaga wysokie wyniki, ale uczniowie wypadają gorzej w porównaniu ze sprawdzianem po szkole podstawowej;

szkoła wspierająca - szkoła osiąga słabe wyniki, ale uczniowie odnotowują postęp w porównaniu ze sprawdzianem po szkole podstawowej;

szkoła wymagająca pomocy - szkoła osiąga słabe wyniki,a uczniowie wypadają jeszcze gorzej niż na sprawdzianie po szkole podstawowej.

 


 Lata 2011-2013


 Część humanistyczna

 EWD 2013

Część matematyczno-przyrodnicza

2013

 


2010 - 2012


Część humanistyczna

 

2012

Część matematyczno-przyrodnicza

12m

 


2009 - 2011


 Część  humanistyczna

11

Część matematyczno-przyrodnica

2011

 


2008 - 2010


Część humanistyczna

 

2010

Część matematyczno-przyrodnicza

2010m

 


 2007 - 2009


 

Część humanistyczna

2009 

Część matematyczno-przyrodnicza

9m

 


2006 - 2008


 

Część humanistyczna

8

Część matematyczno-przyrodnica

2008