Godziny pracy w naszej świetlicy szkolnej

Poniedziałek:

8:30 - 12:30 - Agata Romańska;

12:30 - 13:30 - Agata Romańska /karciana/

12:30 - 14:15 - Joanna Cymborska.

Wtorek:

8:30 - 12:30 - Agata Romańska;

12:30 - 14:15 - Joanna Cymborska;

14:15 - 15:00 - Joanna Cymborska /karciana/.

Środa:

8:50 - 12:30 - Agata Romańska;

12:40 - 14:40 - Joanna Cymborska;

13:30 - 14:15 - Agata Romańska /karciana/;

14:15 - 15:00 - Joanna Cymborska /karciana/.

Czwartek:

8:50 - 11:50 - Agata Romańska;

12:00 - 15:00 - Joanna Cymborska.

Piątek:

9:50 - 12:10 - Agata Romańska;

12:10 - 12:40 - Joanna Cymborska;

13:30 - 14:15 - Joanna Cymborska /karciana/.

 


Celem działań prowadzonych w świetlicy jest:

 • zapewnienie uczniom dojeżdżającym zorganizowanej opieki;
 • rozwijanie zainteresowań, uzdolnień i umiejętności podopiecznych;
 • wspomaganie procesu dydaktycznego;
 • zapewnienie bezpieczeństwa uczniom;
 • kształtowanie właściwej postawy etyczno-moralnej oraz osobowościowych cech charakteru takich jak: pracowitość, uczciwość, zdyscyplinowanie, odpowiedzialność;
 • udzielanie pomocy uczniom mającym trudności w nauce;
 • ukazywanie możliwości efektywnego spędzania czasu wolnego;
 • przygotowywanie dekoracji okolicznościowych.

Imprezy organizowane w świetlicy szkolnej:

 • konkurs plastyczny poświęcony postaci Jana Pawła II – patrona szkoły;
 • kiermasze świąteczne;
 • międzyszkolny konkurs na najładniejszy stroik bożonarodzeniowy;
 • projekty edukacyjne;
 • szkolne konkursy poświęcone znanym postaciom.

Świetlica szkolna

Świetlica szkolna

Świetlica szkolna

Świetlica szkolna

Świetlica szkolna