"Kto ma język, ten ma świat"

                                                                                                                                                                         Gadamer

 

 Logopeda – surdologopeda, neurologopeda – mgr Sylwia Żeromska-Siwczuk

 

 Godziny pracy:

 • środy – 13:20-15:20
 • w każdy ostatni czwartek miesiąca dodatkowo - 14:30-15:10

Stanowisko logopedyw gimnazjum zostało ustanowione przede wszystkim dla ucznia z wadą słuchu w celu rehabilitacji słuchu i mowy.

Objęcie opieką logopedyczną wyznaczonych uczniów odbywa się w szczególności poprzez:

 • diagnozę:
  • przygotowywanie materiału diagnostycznego;
  • przeprowadzanie wywiadów z rodzicami;
  • przeprowadzanie wstępnych i okresowych badań sprawności językowych i komunikacyjnych uczniów z wadą słuchu;
  • udostępnienie wyników badań zainteresowanym;
  • udział w pracach Zespołu ds. pomocy psychologiczno-pedagogicznej (Zespołu Wspierającego) w roku szkolnym 2015/2016.
 • terapię:
  • opracowanie indywidualnych programów terapii;
  • systematyczne prowadzenie zajęć logopedycznych w zakresie rehabilitacji słuchu i mowy uczniów;
  • rozwijane i doskonalenie sprawności komunikacyjnej;
  • wyrównywanie opóźnień mowy;
  • korygowanie wad wymowy;
  • stymulowanie rozwoju poznawczo- językowego;
  • usprawnianie procesów wzrokowo- ruchowo- słuchowych;
  • usprawnianie techniki czytania i pisania;
  • analizę efektów terapii logopedycznej
  • proponowanie rodzicom, w przypadku zaistnienia takiej potrzeby, konsultacji z innymi specjalistami (np.: laryngologiem, audiologiem, stomatologiem, ortodontą).

 

Gabinet logopedyczny

Gabinet logopedyczny