Nauczycielem bibliotekarzem jest pani mgr Małgorzata Kaniowska.

Godziny pracy biblioteki szkolnej

Poniedziałek    7:45 – 13:40

Wtorek            7:45 – 13:40

Środa               7:45 – 14.15

Czwartek         7:45 – 13.25

Piątek              7:45 – 13:40


 Biblioteka w Gimnazjum im. Jana Pawła II w Miączynie zaczęła swoją działalność w roku szkolnym 2003/2004. Wcześniej jej siedziba mieściła się w Szkole Podstawowej. Wraz z podziałem obu bibliotek księgozbiór został przekazany do gimnazjum w ilości 398 woluminów. Na dzień dzisiejszy księgozbiór biblioteczny liczy 2996 książek. Część książek (ok. 300) pozyskano z Biblioteki Publicznej w Zamościu, ze Szkół Podstawowych w Świdnikach i Żukowie (po ich likwidacji) oraz prywatnych darczyńców, część zakupiono. Większość księgozbioru stanowią lektury, słowniki i encyklopedie.

Od grudnia 2005 r. w  bibliotece działa Szkolne Centrum Informacji Multimedialnej.

W chwili obecnej uczniowie i pracownicy szkoły mają do dyspozycji 12 komputerów oraz 3 urządzenia wielofunkcyjne (drukarka, ksero, skaner).

Od roku 2008 biblioteka cyklicznie organizuje kiermasz podręczników szkolnych, który cieszy się dużym zainteresowaniem wśród uczniów.

Na bieżąco są organizowane różne wystawy m.in.: Dzień Papieski, Światowy Dzień Książki, K.I. Gałczyński, St. Wyspiański, F. Chopin, J. Korczak, J. Tuwim, zwyczaje i obrzędy bożonarodzeniowe, wystawki nt używek.

W minionych latach odbywały się konkursy szkolne: konkurs ortograficzny, konkurs o Janie Pawle II, St. Wyspiańskim, H. Sienkiewiczu, F. Chopinie, w tym roku szkolnym o J. Tuwimie.

Organizowane były również loterie fantowe na rzecz biblioteki.

Nauczyciel bibliotekarz we współpracy z nauczycielami i uczniami przygotowywał uroczystości szkolne oraz projekty edukacyjne. Były to: Święto Niepodległości, Dlaczego ważna jest dla nas Konstytucja 3- go Maja, Dzień Edukacji Narodowej, Katyń, Ocalić od zapomnienia – zwyczaje i obrzędy bożonarodzeniowe.

Biblioteka

Biblioteka

ICIM

ICIM