Podstawowym celem akcji "Góra Grosza" jest uświadomienie dzieciom i młodzieży, że najdrobniejsze monety zebrane w tak dużej ilości mogą stworzyć ogromny fundusz, dzięki któremu udzielona zostanie istotna pomoc bardzo wielu ich koleżankom i kolegom, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji życiowej. Akcja ta przeprowadzana jest co roku w szkołach i przedszkolach w całej Polsce, trwa dwa tygodnie i polega na zbieraniu monet od 1 gr do 5 zł. Uczniowie naszej szkoły co roku przyczyniają się do usypania wielkiej góry grosza.

Więcej informacji na www.towarzystwonaszdom.pl 


2013 - XIV edycja


W dniach 25 listopada – 06 grudnia 2013 r. w Gimnazjum im. Jana Pawła II w Miączynie odbyła się XIV edycja akcji Góra Grosza pod patronatem MEN-u. Za przeprowadzenie zbiórki odpowiedzialny był opiekun samorządu uczniowskiego pani Patrycja Kwiatkowska. W skład komisji Góry Grosza weszli: Marcin Witkowski – przewodniczący samorządu, Aleksandra Bodziackazastępca przewodniczącego samorządu, Katarzyna Kliszcz, Paulina Zapora, Dominika Czausz.

W sumie zebraliśmy 210,67 zł co daje 1,15 zł/ucznia. Warto zaznaczyć, że kwota jest porównywalna do tych z lat ubiegłych pomimo tego, że uczniów w szkole z roku na rok jest coraz mniej.

Loading...


2012 - XIII edycja


 W sumie zebralismy 206,06 zł co daje 1,03 zł/ucznia.


2011 - XII edycja


W sumie zebraliśmy 223,37 zł co daje 1,03 zł/ucznia.

 

Gg13a