Przewodnicząca Rady Rodziców - pani Ewa Król

Zastępca - pani Agnieszka Kołodziej

Skarbnik - pani Joanna Domalewska

Członek - pani Katarzyna Zielińska

Loading...