A DC

31 maja 2019 r. w Gimnazjum im. Jana Pawła II w Miączynie odbyła się dyskoteka charytatywna w ramach akcji „POLA NADZIEI 2019”.

Głównym celem dyskoteki było pozyskanie środków finansowych potrzebnych dla bieżącego funkcjonowania Hospicjum Santa Galla z siedzibą w Łabuńkach Pierwszych.
Jak również organizacja czasu wolnego, kształtowanie umiejętności odreagowania napięć poprzez taniec, rozwijanie zdolności tanecznych oraz integracja młodzieży poprzez nawiązywanie kontaktów i współdziałanie w zabawie.
Nasi gimnazjaliści, uczniowie klas siódmych i ósmej Szkoły Podstawowej w Miączynie oraz absolwenci gimnazjum, świetnie bawili się w myśl zasady, że „taniec nie tylko bawi, ale daje pożytek, kształci i uczy”. Opiekę nad uczniami sprawowali nauczyciele: p. dyrektor J. Bratkowska, p. wicedyrektor B. Leluch, p. K. Kwiatkowska, p. A. Romańska, p. S. Domina, p. B. Różniatowska oraz rodzice: p. Hrycuniak, p. Lickiewicz oraz
p. Jarosiewicz.
Podczas imprezy wolontariuszki z klasy III B: P. Bernard, I. Hrycunia i B. Kliszcz sprzedawały bilety wstępu - cegiełki.
Uzbieraliśmy kwotę 144 złotych.
Pozyskane fundusze będą przekazane do Hospicjum Santa Galla z siedzibą w Łabuńkach Pierwszych.

koordynator akcji charytatywnych
Beata Różniatowska