A gorgrosza

W dniach od 26 listopada 2018 r. do 2 stycznia 2019 r. w Gimnazjum im. Jana Pawła II w Miączynie odbyła się zbiórka pieniędzy w ramach ogólnopolskiej akcji „GÓRA GROSZA".

Jest to akcja o charakterze dobroczynnym, której organizatorem jest Towarzystwo Nasz Dom z siedzibą w Warszawie.

Celem akcji jest zebranie funduszy na pomoc dzieciom wychowującym się poza własną rodziną. Pomoc kierowana jest do różnych form opieki zastępczej- instytucjonalnej (jak domy dziecka) czy rodzinnej (jak rodziny zastępcze), gdzie dzieciaki z pomocą mądrych opiekunów mogą odzyskiwać radość, wiarę w siebie i dorosłych oraz bezpiecznie marzyć o przyszłości.

Uczniowie naszego gimnazjum chętnie przyłączyli się do tej akcji,

Akcja Góra Grosza, koordynowana przez wolontariuszy z kl. III B (P. Bernard, I. Hrycuniak, B. Kliszcz) przeprowadzana została poprzez zbiórkę monet (1gr, 2gr i 5gr,10gr,20gr i 50gr) i miała charakter konkursu (rywalizacji) między klasami.

Największą kwotę uzbierała klasa III B- 61,63 zł,  klasa III A-48,69 zł.

Zbierając grosz do grosza w sumie uzyskaliśmy kwotę 110,32zł.

 Zebrane pieniądze będą odpowiednio posortowane, zapakowane według instrukcji i zaniesione na pocztę w terminie do 31 marca 2019 r. a następnie przekazane do Towarzystwa Nasz Dom.

Udział w akcji miał na celu uświadomienie młodzieży, że najdrobniejsze monety zebrane w tak dużej ilości mogą stworzyć fundusz, dzięki któremu udzielona zostanie pomoc bardzo wielu ich koleżankom i kolegom, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji życiowej.

koordynator akcji charytatywnych

Beata Różniatowska