A warsztaty

13 grudnia 2018 r. po raz siódmy odbyły się międzyszkolne warsztaty plastyczne, podczas których uczniowie przygotowali ozdoby choinkowe z materiałów udostępnionych przez organizatora i według ustalonego wzoru. Celem warsztatów  było rozwijanie zdolności, zainteresowań kreatywności, twórczego myślenia, wyobraźni plastycznej u uczniów oraz kultywowanie polskiej tradycji świątecznej.

W warsztatach  uczestniczyły trzyosobowe  zespoły  reprezentujące gimnazja z Grabowca i Miączyna oraz szkoły podstawowe z Niewirkowa, Zawalowa, Horyszowa, Kotlic i Miączyna. Zadaniem uczniów było wykonanie w ciągu 1,5 godziny ozdoby choinkowej z żarówki i udostępnionych przez organizatora materiałów. Po warsztatach prace zostały wyeksponowane w świetlicy szkolnej, następnie uczestnicy mogli zabrać wykonane ozdoby do swoich szkół.

Agata Romańska

Joanna Cymborska