A kresowy

Uczniowie klas trzecich Gimnazjum im. Jana  Pawła II w Miączynie wzięli udział  w spotkaniu zatytułowanym „ludzie i konie na Kresach”. Spotkanie odbyło się W zajeździe o nazwie „Kresowy Zaścianek” w Horyszowie. Tematem spotkania była historia konia arabskiego na terenach Lubelszczyzny.

Z uczniami klas  trzecich omawiane były takie zagadnienia jak: Konie w historii tradycji i kulturze polskiej, historia „Arabów” na Zamojszczyźnie, koń w literaturze i malarstwie, sylwetki najlepszy hodowców koni arabskich, stroje historyczne oraz udział konia w najważniejszych bitwach na terenie województwa lubelskiego (bitwa pod Komarowem). Uczniowie z zainteresowaniem przysłuchiwali się ciekawym historiom i  anegdotom oraz zadawali ciekawe pytania.  Można  było oglądać  i dotykać różne eksponaty zgromadzone  w „kresowym zaścianku”, między innymi takie jak szable, historyczne stroje, obrazy i inne.

Mateusz Łyko