A roz

3 września Gimnazjum im. Jana Pawła II rozpoczęło ostatni etap swojego bytu. Pani Jadwiga Bratkowska - dyrektor gimnazjum -  powitała uczniów po wakacjach. Słowom nie było końca ...